Archiwum

Wołąsewicz

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Powstanie nazwiska Wołonsewicz, Wołąsewicz,Wołąsiewicz

 

Zobacz Tablica I

 

 

Według danych Kazimierza Rymuta w Polsce mieszkają 103 osoby noszące nazwisko Wołąsewicz.

Jak podaje Rymut w swojej pracy „Nazwiska Polaków”, nazwisko Wołąsewicz pochodzi od nazwy

 

„Wół” = ”Woł” lub „Woł 1362” – od „wół – kastrowany buhaj”, w pochodnych też od „Wol – (Z.)”, Woł-as+ewicz, Woł-asi+ewicz.

 

Moim zdaniem teza ta jest mylna. Z moich dotychczasowych badań genealogicznych wynika, że nazwisko Wołąsewicz jest pochodzenia patronimicznego czyli odojcowskiego ,nazwisko wywodzi się od imienia ojca .Gdzie przedrostek „Woł” bezpośrednio pochodzi od słowa „Wołyniec”, a nie od „Wół” = ”Woł” o którym w swej pracy wspomina K. Rymut. Iwan Wołyniec jest protoplastą rodu i prawdopodobnie zamieszkiwał wraz z dalszymi potomkami ziemie dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy. Poparciem dla takiej tezy jest fotokopia drzewa genealogicznego rodziny Wołąsewicz, gdzie znajdują się dane Iwana Wołyńca jako protoplasty rodu. Moje dalsze badania pokazały, że synowie i wnukowie Iwana zwani byli już Wołyncewicz. W okresie od XVI do XVIII wieku rodzina posługiwała się nazwiskiem Wołyncewicz. Nie znamy dokładnie momentu kiedy i która odnoga rodziny Wołyncewicz zaczęła używać nazwiska Wołąsewicz. W swojej pracy E.A. Kuropatnicki „Wiadomości o kleynocie szlacheckim” z 1789 podaje pisownie nazwiska -  Wołaszewicz .

Bardzo ważnym elementem w wyjaśnieniu powstania nazwiska jest pisownia i alfabet, jakiego używano w tym okresie na kresach wschodnich Rzeczypospolitej, miejscowa ludność posługiwała się zarówno językiem polskim jak i ruskim (mieszanina ukraińskiego i białoruskiego).W języku ruskim pisownia nazwiska wyglądała następująco, ВОЛЫНЦЕВИЧ w pisowni polskiej WOŁYNCEWICZ Prawdopodobnie w wieku XVII nazwisko WOŁYNCEWICZ uległo przekształceniu na WOŁONCEWICZ/ВОЛОНЦЕВИЧ/ (w tym okresie nie przykładano sobie trudu w pisowni nazwisk mogło się zdarzać że bracia używali różnych nazwisk , a ta sama osoba mogła mieć dwa nazwiska.) czyli „Y” zostało zastąpione przez „O”. W tym okresie, poza zmianą samogłosek, zmianie uległy również spółgłoski – zaczęto używać trzech wersji nazwiska: WOŁYNCEWICZ ,WOŁONCEWICZ oraz WOŁONSEWICZ. Zmiana rosyjskiego „C” na polskie „S” wystąpiła w związku z odmienną dla obu języków pisownią, gdzie literę „Ц” (wymowie polskiej „C”) zmieniono w pisowni z rosyjskiego „C” (polskie „ES”) na polskie „S”.

 

Ostatnią zmianą pisowni nazwiska Wołonsewicz jest zgłoska „ON” została zastąpiona samogłoską „Ą”, czyli tzw. dyftong, gdzie ON = Ą. Ta ostatnia zmiana przyczyniła się do współczesnej pisowni nazwiska WOŁĄSEWICZ

 

Podsumowując, zmiana w pisowni nazwiska Wołąsewicz na przełomie wieków wyglądała następująco:

 

Wołyniec = Wołyn+cewicz = Woł-o-ncewicz = Wołon-s-ewicz = Woł-ą-sewicz

 

 

 

Strona główna