Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Skąd mam drzewo rodziny Wołąsewicz

 

Drzewo genealogiczne rodziny Wołąsewiczów

/ plik JPEG 388 KB /

Powstanie nazwiska Wołąsewicz

 

W trakcie moich „podróży genealogicznych” spotkałem się Izabelą Skomorowską, z domu Wołąsewicz córką Antoniego (osobiście moją ciotką , siostrą mojego ojca), która przedstawiła mi kopię (ksero) zdjęcia. Kopia było bardzo słabej jakości. Na kartce formatu A-4 widniały słabe zarysy drzewa z owocami jabłoni, na których umieszczone były imiona. Bardzo zainteresował mnie ten dokument. Z relacji Izabeli Skomorowskiej wynikało, że kopia ta pochodzi od Zofii Bemer , z domu Wołąsewicz córki Józefa. To był mój pierwszy kontakt z drzewem rodziny Wołąsewicz. Na przełomie marca i kwietnia 2003 roku trochę „na wariata” szukałem osób noszących nazwisko Wołąsewicz. Korzystałem z książek telefonicznych (polecam ten sposób poszukiwań dla osób noszących tzw. rzadkie nazwisko -  sprawdziło się !) i dodzwoniłem się do Ludwiki Wołąsewicz z Katowic. W trakcie rozmowy telefonicznej poinformowała mnie, ż jest w posiadaniu drzewa genealogicznego rodziny Wołąsewicz.. W pierwszym wolnym dniu spotkałem się osobiście z panią Ludwiką w hotelu Katowice w Katowicach. Przyniosła ona spotkanie w/w „drzewo” w postaci zdjęcia formatu A-4 Po porównaniu z moją kopią okazało się ,że jest ona odbitką takiego samego zdjęcia. Pani Ludwika poinformowała mnie , że samodzielnie nie kopiowała ani też nie udostępniała nikomu owego zdjęcia celem skopiowania .Jestem więc pierwszą osobą ,której „wypożyczyła” powyższe zdjęcie. W Opolu dokonałem wstępnych oględzin oraz skopiowałem zdjęcie metodą cyfrową

Drzewo „katowickie” wykonane zostało techniką fotograficzną, format A-4 i wklejone w grubą i sztywną tekturową podstawę .Na odwrocie nie znajdowały się żadne zapiski ani informacje w odróżnieniu od „warszawskiej” kopii, na której umieszczono inskrypcję :

„Oryginał tego obrazu znajduje się u Bolesława syna Szymona w Koziatynie na Kijowszczyźnie.

W 1919 przez Kazimierza syna Jakuba sporządzona była kopia i w roku 1921 została przywieziona do Warszawy .Rozmieszczenie poszczególnych gałęzi zostało częściowo przekształcone z zachowaniem jednak zgodności z oryginałem i uzupełniona przez dopisanie nowych pokoleń z pamięci Jakuba syna Łukasza po gałęzi od Wojciech syna Bohdana

Warszawa dn.27 listopad 1930”

W kwietniu 2003 otrzymałem informację o miejscu zamieszkania Zofii Bemer córki Józefa z domu Wołąsewicz. Po rozmowie telefonicznej zaprosiła mnie na spotkanie do swojego mieszkania w Krakowie , podczas którego potwierdziła, że w jej posiadaniu było „drzewo” rodziny Wołąsewicz, a kopia „warszawska” została wykonana przez nią, natomiast inskrypcja została przepisana przez jej syna z oryginału „krakowskiego” na kopię. Nie mogła mi jednak pokazać „drzewa” krakowskiego gdyż zaginęło ono w czasie przeprowadzek .  

Na dzień dzisiejszy (tj. grudzień 2003roku) oryginał drzewa rodziny Wołąsewicz jest w posiadaniu pani Ludwiki Wołąsewicz ,wdowy po Jerzym Wołąsewiczu ,synu Kazimierza .

Wersja zamieszczona na stronie www.wolasewicz.com jest odbitką cyfrową .Wersja cyfrowa zajmuje 20MB Obróbki na „lekką wersję” o pojemności 388 kb dokonał Oleg Volonsevich syn Anatolija

 Ft. Lauderdale, Florida, USA

Strona główna