Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Szukam Ищу I am looking for

 

nazwisko

imię

imię ojca

ostatni kontakt

uwagi

surname

first name

father name

contact last

note

фамилия

имя

отец

последний контакт

внимание

Wołąsewicz

Stanisław

Jan

1926 Koziatyn

Urodzony

 1916 ?

Volonsevich

Stanislav

Jan

1926 Kazatin

Born

1916 ?

Волонсевич

Станислав

Яан

1926 Козятин

Родился

1916 ?

Wołąsewicz

Paweł

Jan

1926 Koziatyn

Urodzony

 1908 ?

Volonsevich

Pavel

Jan

1926 Kazatin

Born

 1908 ?

Волонсевич

Павлушa

Павел

Яан

1926 Козятин

Родился

1908 ?

Wołąsewicz

Wanda

Jan

1960 ?Koziatyn

Urodzona

 1911 ?

Volonsevich

Vanda

Jan

1960? Kazatin

Born

 1911 ?

Волонсевич

Ванда

Яан

1960 Козятин

Родился

1911 ?

Wołąsewicz

Franciszek

Jan

1926 Koziatyn

Urodzony

1900 ?

Volonsevich

Francishec

Jan

1926 Kazatin

Born

1900 ?

Волонсевич

Францишек

Яан

1926 Козятин

Родился

1900?

 

Strona główna