Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Baza PESEL

 

Ile jest osób które noszą te same nazwisko co „ja” , to pytanie zawsze nurtuje w pierwszym okresie badań ,odpowiedź na to pytanie znajdziesz w "Słowniku nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

.Słownik prezentuje występowanie nazwisk w Polsce na początku lat 90-tych XX wieku. Dane zostały zaczerpnięte z systemu PESEL. Obok nazwiska występuje liczba osób żyjących w momencie pobierania danych z bazy PESEL wraz z podziałem geograficznym wg województw (układ 49 województw sprzed 1998).

 

Wstęp do pracy „SŁOWNIK NAZWISK UŻYWANYCH W POLSCE

NA POCZĄTKU XXI WIEKU” profesora Kazimierza Rymuta ...zobacz

 

Nazwisko

Ogólna liczba

Rozmieszczenie w poszczególnych województwach

Wołąsewicz

103

Wa:4, Bs:11, El:2, Go:5, Ka:2, Lg:4, Lu:1, Ło:19,Łd:1, Ol:10, Op:4, Pl:6, Po:8, Ra:5, Su:18, Sz:2, Wr:1

Wołąsiewicz

11

Wa:6, Ka:1, Lg:3, ZG:1

Wałasiewicz

47

Wa:7, JG:8, Ka:5, Łd:10, Op:1, Pt:10, Po:5, Wr:1

Wołasewicz

2

Ło:1, Sz:1

Wołasiewicz

7

Wa:1, Go:5, Łd:1

Wołonsewicz

64

Wa:1, El:6, Gd:2, Go:7, Ka:9, Ki:2, Ko:2, Ol:9, Op:1,Sk:1, Sł:5, Su:18, To:1

Wołosewicz

383

Wa:45, BP:2, Bs:114, By:13, Cz:1, Gd:15, Go:14, Ka:11,Ko:12, Kr:8, Lg:12, Lu:3, Łd:8, Ol:31, Pl:5, Pt:1, Sd:6, Sł:20,Su:9, Sz:31, Wb:5, Wr:5, ZG:12

Wołosiewicz

210

Wa:28, BP:13, Bs:16, By:1, JG:1, Ka:8, Ki:6, Ko:11, Kr:12,Lg:3, Ło:21, Łd:6, Ol:5, Os:13, Pl:8, Ra:3, Sd:16, Sł:4,Sz:17, Wb:1, Wr:6, ZG:11

Wołącewicz

15

El:2, Go:4, Ki:1, Lg:1, Lu:6, Sł:1

Wołoncewicz

87

Wa:4, Bs:11, Gd:4, Go:6, Ka:1, Ki:1, Łd:1, Ol:7, Op:5,Po:7, Ra:2, Sd:4, Sz:12, Wb:9, Wr:2, ZG:11

Wołyńcewicz

6

Wa:1, Ko:4, Sł:1

Wołyncewicz

1

Sł:1

Wykaz skrótów nazw województw

BB

bielskie

Op

opolskie

BP

bialskopodlaskie

Os

ostrołęckie

Bs

białostockie

Pl

pilskie

By

bydgoskie

płockie

Ch

chełmskie

Po

poznańskie

Ci

ciechanowskie

Pr

przemyskie

Cz

częstochowskie

Pt

piotrkowskie

El

elbląskie

Ra

radomskie

Gd

gdańskie

Rz

rzeszowskie

Go

gorzowskie

Sd

siedleckie

JG

jeleniogórskie

Sk

skierniewickie

Ka

katowickie

słupskie

Ki

kieleckie

Sr

sieradzkie

Kl

kaliskie

Su

suwalskie

Kn

konińskie

Sz

szczecińskie

Ko

koszalińskie

Ta

tarnowskie

Kr

krakowskie

Tb

tarnobrzeskie

Ks

krośnieńskie

To

toruńskie

Lg

legnickie

Wa

warszawskie

Ls

leszczyńskie

Wb

wałbrzyskie

Lu

lubelskie

włocławskie

Łd

łódzkie

Wr

wrocławskie

Ło

łomżyńskie

Za

zamojskie

NS

nowosądeckie

ZG

zielonogórskie

Ol

olsztyńskie

 

 

Strona główna