Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

 Indeks nazwisk

 

Wołosiewicz

 

Lp. Imię Nazwisko Strony

§          Wołosiewicz I

 

 

Legenda :

§          * - urodzony/a

§          (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x –związek małżeński

§          o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§          NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

§          m. – miasto, miejscowość, majątek.

§          DG – drzewo genealogiczne

 

 

§          Ala  Wołosiewicz - c. Nikołaja *1930 I

§          Albin  Wołosiewicz - s. Antoniego *1897 I

§          Aleksander  Wołosiewicz - s. Jana *1892 I

§          Aleksander  Wołosiewicz - s. Mikołaja *1899 I

§          Aleksandra Wołosiewicz - c. Józefa *1913 I

§          Alojzy Wołosiewicz - * 20 X 1906 I

§          Alojzy Wołosiewicz - * 20 X 1906 I

§          Barbara Wołosiewicz - m. Lubin I

§          Edward  Wołosiewicz - s. Bolesława *1922 I

§          Franciszek  Wołosiewicz - s.Wiktora *1909 I

§          Gniewa Wołosiewicz - * 16 X 1913 Kijów † 23 luty 2005 r. Paryż I II III

§          Henryk Wołosiewicz - s.Wilhelma *1919 I

§          Ignacy Wołosiewicz - s. Jana *1888 I

§          Iosif Wołosiewicz - s. Nikołaja *1933 I

§          Iwan Wołosiewicz - s. Iwana *1876 I

§          Iwan Wołosiewicz - s. Nikołaja *1938 I

§          Jerzy Wołosiewicz – powstaniec warszawski ps. „Lucyna” † 1944 Warszawa I

§          Jerzy Wołosiewicz - m. Wrocław I

§          Konstanty Wołosiewicz – * 14 XII 1912 Kijów  podchorąży 1937/38 I II

§          Konstanty Wołosiewicz - s. Włodzimierza *1846 I

§          Konstanty Wołosiewicz - s. Włodzimierza *1896 I

§          M. Wołosiewicz – Ostrowicze  I

§          Mikołaj Wołosiewicz - s. Jana *1905 I

§          Mikołaj Wołosiewicz - s. Konstantego *1893 I

§          Otton Wołosiewicz - * 1845 szlachcic gub. Mohylewska I

§          Uliana Wołosiewicz - c. Franciszeka *1876 I

§          Stanisław Wołosiewicz – m. Witoroż I

§          Wacław Wołosiewicz - s. Piotra *1920 I

§          Witalis Wołosiewicz - * 16 04 1887 r. Witebsk  kpt. †2 01 1945  □ Egipt Aleksandraia CB I II III

§          Zygmunt Wołosiewicz - * 28 VIII 1885 I 

Strona główna