Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

 Indeks nazwisk

 

Wołosewicz -WołłosewiczWołoszewicz - Wolosewicz

 

Lp. Imię Nazwisko Strony

 

§          WOŁOSEWICZ vel WOŁOSOWICZ ( Valasevičius) herbu - LIS I

§          WOŁOSEWICZ - I

§          Drzewo genealogiczne ...zobacz

 

Legenda :

§          * - urodzony/a

§          (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x –związek małżeński

§          o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§          NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

§          m. – miasto, miejscowość, majątek.

§          DG – drzewo genealogiczne

 

§          Antoni Wołosewicz syn Wincentego I

§          Albin Wołosewicz s. Antoniego * 1897 I

§          Aleksander Wołosewicz s. Wincentego * 1911 I

§          Alicja Wołosewicz –m. Wrocław I

§          Antoni Wołosewicz s. Jerzego – †p.1631r. występuje w wywodzie Wołosewiczów  herbu Lis I DG

§          Bohdan Benedykt Wołosewicz s. Dawida ? – * po 1605r występuje w wywodzie Wołosewiczów  herbu Lis I DG

§          Bolesław Wolosewicz vel Wołosewicz - *1870/71 I

§          Bolesław Wołosewicz - *1 XII 1897 Grazluki I

§          Czesław Wołosewiczm.  Legnica I

§          Dawid Salomonowicz Wołosewicz – †p.1832 r.  występuje w wywodzie Wołosewiczów  herbu Lis I DG

§          Edward Wołosewicz Stanisław s. Wiktora * 1909 I

§          Elia Wołoszewicz – Białystok 1741 I

§          Eliasz Wołosowicz/Włosowicz kapłanem unickim I

§          Ewa Wołosewicz – m. Inowrocław I

§          Faustyn Wołosewicz s.Bohdana – występuje w wywodzie Wołosewiczów  herbu Lis I DG

§          Harasym Wołosewicza - rolnik I

§          Helena Wołosewicz  –m. Legnica I

§          Henryka Wołosewicz – m. Lublin I

§          Ignacy Włosiewicz/Wołosewicz - regentem ziemi wołkowyskiej I

§          Ignacy Wołosewicz - paroch kościoła unickiego I

§          Jakób Wołosewiczlekarz  weterynarii 1839 Wilno I

§          Jan Wołosewicz - *11 V 1900 Potoczyn I

§          Jan Wołosewicz s.Faustyna – występuje w wywodzie Wołosewiczów  herbu Lis I DG

§          Jan Wołosewicza - ksiądz w Kraśnym Siole I

§          Jerzy Wołosewicz s. Jana – występuje w wywodzie Wołosewiczów  herbu Lis I DG

§          Jerzy Wołosewicz – m. Janikowo I

§          Józef Wołosewicz – lekarz 1839, 1886 Wilno I

§          Józefa Wołosewicz s. Jerzego– †p.1832 r.  występuje w wywodzie Wołosewiczów  herbu Lis I DG

§          Julian Wołosewicz - ukończył w 1817 roku jezuicką Akademię Połocką I

§          Josaphatus Wołłosowicz1752 Białystok I

§          Josephus Wołłosowicz1752 Białystok I

§          Krystyna Wołosewiczm.  Dzierżoniów I

§          Lech Wołosewicz –m. Głogów I

§          Łukasz Wołosewicz ksiądz unicki I

§          Małgorzata Wołosewicz –m. Głogów I

§          Marcjan Wołosewicz przełożony klasztoru krońskiego I

§          Maria Wołosewiczm.  Pieszyce I

§          Marianna Wolosewicz vel Wołosewicz -*1888/89 I

§          Michno Wołosewicz - bojarzyn piński I

§          Paweł Wołosewicz s. Włodzimierza * 1891 I

§          Salomon Wołosewicz - * ok.1530 r. występuje w wywodzie Wołosewiczów  herbu Lis I DG

§          Stanisław Wołosewicz – powstaniec warszawski I

§          Stanisław Wołosewicz s. Faustyna – występuje w wywodzie Wołosewiczów  herbu Lis I DG

§          Stefan Wolosewicz vel Wołosewicz -*1867/68I

§          Victor Wolosewicz vel Wołosewicz -*1877/1878 I

§          Waleria Wołosewicz - *26 IX 1881 I

§          Wasyl Wolosewicz vel Wołosewicz- * 1904 I

§          Wiktoryn Wołosewicz - † po 1863r. syn Antoniego I DG

§          Witold Wołosewicz  - * 16 VIII 1889 Michałów Augustów I

§          Zbigniew Wołosewicz - * 9 II 1913 I II

§          Zdzisław Wołosewicz - * 22 VIII 1908 I II

§          Zygmunt Wołosewicz - * 28 VIII 1885 I

 

 

Strona główna