Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Indeks nazwisk

 


Wołoncewicz
Woloncewicz – Woloncewich – Wolonczewicz

Lp. Imię Nazwisko Strony

§ Wołoncewicz IAdam Wołoncewicz – s. Mirosława * Łutki Dawidgródek † 1945 DG
Adolf Wołoncewicz - † Białowieża I
Adolf Woloncewicz - *14.11.1936 Piaski † 2.6.1943 I

Adolf Wołoncewicz – s. Jerzego i Marii * 24 I 1897 m. Gierwiaty [zobacz] I

Adolf Wołoncewicz - * 1909 [zobacz]

Aldona Wołoncewicz - *1965 m. Lubawka I
Aldona Wołoncewicz – c. Józefa po mężu Chuchra DG
Aleksandra Wołoncewicz – z d. Wilin X Adolf Wołoncewicz I
Andrzej Wołoncewicz - s. Mirosława * Łutki Dawidgródek 1927
DG
Anita Wołoncewicz -* 1970 m. Bielawa I DG
Anna Wołoncewicz - c. Mirosława * Łutki Dawidgródek
DG
Anna Wołoncewicz – m. Białowieża I II DG
Antonina Wołoncewicz - * 13 VI 1894 † 29 I 1976 Szerszowa Białoruś I
Anton Woloncewicz - *25 V 1904, Wieziora  † 2.6.1943 I

Antoni Wołoncewicz - [zobacz]

Bazyli Wołoncewicz – Василий Мирославович Волонцевич - s. Mirosława * Łutki Dawidgródek  
Bronisław Wołoncewicz - † 1948 □ Skąpe DG
Bronisław Wołoncewicz – s. Bronisława * 1933 Michaliszki † wrzesień 2004 DG
Bronisław Wołoncewicz – brat Frantza – Franciszka I
Christina
Wolonczewicz - *7.4.1942, Piaski  † 10.6.1943 I
Dariusz Wołoncewicz – s. Zbigniewa DG
E. Wołoncewicz ps. Kret – Wilno I
Emilie Woloncewicz – I
Ewa Kopacz-Wołoncewicz – m. Warszawa I II
Ewa Wołoncewicz - * 1991 m. Białowieża I DG
Ewa Wołoncewicz – Wrocław I
Fella
Wolonczewicz - * 27.7.1935, Piaska,  †10.6.1943 I
Filip Wołoncewicz –s. NN brat Osipa-Józefa DG
Frantz
Franciszek Woloncewicz – *1878 I
Franciszka Wołoncewicz – z d. Woćko * 1913 † 1964 DG
Grigorij Wołoncewicz – oficer piechoty 1830 I
Henryka Wasilewska – Wołoncewicz – m. Białystok I
Iwona Pietraszko-Wołoncewicz – Białystok I
Iwona Krystyna Wołyncewicz – m. Białystok II
Iwona Wołoncewicz – c. Józefa po mężu Michalska DG 
Izabela Wołoncewicz - *1982 I
Jadwiga Wołoncewicz –c. Pawła *Szereszewo m. Sokółka DG
Jan Wołoncewicz - s. Mirosława * Łutki Dawidgródek † Syberia DG
Janina Wołoncewicz – c. Bronisława* 1943 Michaliszki DG
Jerzy Wołoncewicz – m. Gierwiaty I
Jerzy Wołoncewicz – m. Kolonia Sinołęka I II
Jenny Woloncewich - m. Athabasca I
Joanna Wołoncewicz – c. Kazimierza DG
Józef Wołoncewicz – s. Bronisława * 1935 Michaliszki DG
Józef Wołoncewicz – m. Dzierżoniów DG
Józefa Wołoncewicz - m. Dzierżoniów I DG
Józefa Wołoncewicz –c. Józefa po mężu Kuźmicka * Szereszewo † Szereszewo DG
K. Wołoncewicz – 1915 I
Kamila Wołoncewicz - *1983 m. Gorzów Wlkp. I
Karol Wołońcewicz – prawidłowo Wołyncewicz I
Katarzyna Wołoncewicz - *1987 m. Węgrów I

Kazimirz Wołoncewicz - [zobacz]

Kazimierz Wołoncewicz – s. Bronisława * 1945 Michaliszki adwokat DG I
Lanny
Woloncewich - * p.1955 m. Athabasca I, II
Leokadia Wołoncewicz –c. Pawła *Szereszewo m. Sokółka I DG
Leon Wołoncewicz – m. Białystok I
Leon Wołoncewicz –* Szereszewo m. Białowieża I II DG

Lucjan Wołoncewicz – [zobacz]

Ludwik Woloncewicz – *1892 Prużana I
Łukasz Wołoncewicz – m. Stargard I
Malwina Wołoncewicz – matka Ludwika Woloncewicz – I
Marcin Wołoncewicz - s. Mieczysława *1978 DG
Maria Wolonczewicz - 20.4.1904, Piaska, † 10.6.1943 I
Maria Wołoncewicz –c. Pawła * Szereszewo † Hajnówka DG
Maria Wołoncewicz – z d. Łużyńska X Jerzy Wołoncewicz I II
Maria Wołoncewicz – x ? Frantz Woloncewicz – I
Mariusz Wołoncewicz - * 1981 m. Gorzów Wlkp. I
Marta Wołoncewicz – z d. Leśniewska żona Michała DG
Michał Wołoncewicz – s. Mieczysława *1980 DG
Michał Wołoncewicz vel Михаил Волонцевич – DG
Mieczysław Wołoncewicz – s. Andrzeja * Woskowice m. Biała Nyska I DG
Mieczysław Wołoncewicz – s. Stanisława * 1930  I
Mirosław Wołoncewicz - * 1888 DG
Natalia Wołoncewicz – z d Grab ? Garb ? żona Mirosława DG
Nikołaj Nikanorowicz Wołoncewicz – 1882 I
Olek Wołoncewicz - * Szereszewo s. Pawła m.Bielawa DG
Osip
Józef Wołoncewicz – s. NN † Szereszewo DG
Paweł Wołoncewicz – s. Józefa *1907 Szereszewo † 1982 Białowieża DG
Piotr Wołoncewicz – I
Renata Wołoncewicz- * 1965  Dzierżoniów m. Wrocław I DG
Radosław Wołoncewicz –s. Kazimierza DG
Robert Wołoncewicz –s. Józefa * Dzierżoniów DG
Ryszard Wołoncewicz - * 1952 I
Sabrina
Wołoncewicz - *1996 m. Szydłowiec I
Sidor Wołoncewicz – DG
Stefan Wołoncewicz – s. Józefa *1918 Podlipiany rej. Święciany † 12 X 1943 poległy pod Lenino I
Stanisława Wołoncewicz vel Станислава Волонцевич -  DG
Tadeusz Wołoncewicz – m. Białystok I II
Tomasz Wołoncewicz – I
Urszula Wołoncewicz -* 1965 m. Lubawka I
Urszula Wołoncewicz – c. Józefa po mężu  Podwyszyńska DG
W. Wołoncewicz – 1910 I
Walentin
Wasiljewicz Wołoncewicz – 1914 I
Walter Woloncewich – I
Weronika Wołoncewicz -*1925 Jeziory ? Grodno? I II

Wincenty Wołoncewicz vel Woloncewicz - [zobacz]

Władysław Wołoncewicz vel Woloncewicz – [zobacz]

Władysław Wołoncewicz vel Wołonsewicz – s. Piotra *1942 Nowa Wilejka DG
Wojciech Wołoncewicz - *1989 m. Gorzów Wlk. I
Zbigniew Wołoncewicz – m. Gorzów Wlk. I
Zbigniew Wołoncewicz – s. Andrzeja DG
?. Wołoncewicz – 1911 I
?. Wołoncewicz – 1914 I
?.Wołoncewicz – dotyczy: W. Wołoncewicz ?– 1913 I