Archiwu
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

 Indeks nazwisk


Wołąsiewicz

Legenda :

* - urodzony/a
(*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego
†-  zmarł/a
□- pochowany/a
x –związek małżeński
o/o -  rozwód
s.- syn
c.-córka
?- informacja nie znana /informacja nie pewna
NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  
p.– wydarzenie miało miejsce przed datą
po. - wydarzenie miało miejsce po dacie
m. – miasto, miejscowość, majątek.
DG – drzewo genealogiczne

Imię Nazwisko Strony

 

Andrzej Wołąsiewicz – m. Głogów I

Hanna Jolanta Wołąsiewicz –I

Helena Wolasiewicz – I

Jakub Wołąsiewicz – I

Jarosław Wołąsiewicz – I

Kazimierz Wołąsiewicz – s. Jakuba * 1899 I

Łukasz Wołąsiewicz – I

Marcin Wołąsiewicz – I

Mateusz Wołąsiewicz [zobacz]

Mikołaj Wołąsiewicz – I


Strona główna