Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne drzewa genealogiczne ...zobacz

 

 

 

 

Drzewo rodziny

 

Wołoncewicz – Woloncewicz - Волонцевич – Voloncevich Łutki Dawidgródek

 

 

 

Zobacz:

 

[1] Karta ...zobacz

[2] Karta ...zobacz

 

Legenda :

§            * - urodzony/a

§           (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x – związek małżeński

§           o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§           NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

 

Według relacji Pana Mieczysława Wołyncewicza, rodzina Wołyncewiczy została karnie wydalona po Powstaniu Styczniowym na Polesie z Litwy

 

 

Sidor

Wołyncewicz Волонцевич

* ok.1858 ?

 

 

 

 

Mirosław

„Miron”

Wołoncewicz

 s. Sidora

*1888

Łutki ?

† 28.09.1940

Wierchniaja Tołszma

[1]

 

pracował

jako gajowy

 

x Natalia

Wołoncewicz

z domu

Grab?Garb ?

c. Pawła

 

*1890

 

 

 

 

Adam

Wołoncewicz

syn

Mirosława

* Łutki

Dawidgródek

Davyd Haradok

Давыд Гарадок

†1945

Frankfur n/Odrą

 

wcielony do Armii Czerwonej

zginął przy forsowaniu

Odry

 

Bazyli

Wołoncewicz

syn

Mirosława

 

Василий

Мирославович

Волонцевич

* Łutki

Dawidgródek

Davyd Haradok

Давыд Гарадок

 

pozostał na Białorusi

 

Andrzej

Wołoncewicz

syn

Mirosława

*10X1927

Łutki

Dawidgródek

Davyd Haradok

Давыд Гарадок

pow. Stolin

woj. Poleskie

 

x)Kazimiera

Wołoncewicz

z domu

Panek

Jan 2

Wołoncewicz

syn

Mirosława

* 1924

Łutki

Dawidgródek

Davyd Haradok

Давыд Гарадок

po 1941

 

wywieziony

na Syberię

tam

zmarł

Anna 2

Wołoncewicz

córka

Mirosława

* 1929

Łutki

Dawidgródek

Davyd Haradok

Давыд Гарадок

25.04.1941

[2]

Jan 1

Wołoncewicz

zmarł

dzieckiem

 

Anna 1

Wołoncewicz

zmarła dzieckiem

 

 

Mieczysław

Wołoncewicz syn

Andrzeja

*Woskowice

woj. Opolskie

 

Zbigniew

Wołoncewicz

syn

Andrzeja

 

 

 

Michał

Wołoncewicz

*1980

syn

Mieczysława

 

x)Marta

Wołoncewicz

z domu

Leśniewska

Marcin

Wołoncewicz

*1978

syn

Mieczysława

 

Dariusz

Wołoncewicz

syn

Zbigniewa

 

 

 

syn

Dariusza

córka

Dariusza

 

 

 

Strona główna