Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Drzewo genealogiczne rodziny:

 

Wołonsewicz - Wolonsewicz- Волонcевич- Volonsevich – Nowa Wilejka

 

Inne drzewa genealogiczne ...zobacz

 

Dane do drzewa genealogicznego podał –Stanisław Wołonsewicz, Katarzyna Komorniczak.

 

 

Stronę należy „czytać od góry” tu znajduje się „najstarsza” osoba z danej linii lub odnośnik do innej strony gdzie można uzyskać inne informacje o danej linii, osoby „najniżej” na wykresie są „osobami nam współczesnymi” 

 

Nowa Wilejka - Naujoji Vilnia Nei Vileika, Nova Vilejka, 54°70' 0N, 25°41'0E

 

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Wydany pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego,

W. Walewskiego t 1-15, Warszawa 1880-1902 Tom s.

Nowa Wilejka

 

Legenda :

§          * - urodzony/a

§          (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x –związek małżeński

§          o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§          NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

 

 

Dominik

Wołonsewicz

*NN

zm. NN

 

X)Karolina

Wołonsewicz

 z domu.

Tomaszewicz

 

 

 

 

Jan

Wołonsewicz

s. Dominik

Piotr Wołonsewicz

s. Dominik

*23-06-1913

Nowa

Wilejka

†12-5-1989 Elbląg

 

Witold

Wołonsewicz

s. Dominik

*1909

† 1987

 

x Anna

Wołonsewicz

 z d.

Stupienko

Marian

Wołonsewicz

vel

Mapиaн Волонсевич

 

s. Dominika

* Nowa Wilejka

 

Uwaga

Wywieziony na Syberię

1941 ?

ok. 1980 przyjechał do Polski

w odwiedziny

kontakt przerwany

 

 

 

 

Halina

Wołonsewicz

c. Jan

Grażyna

Wołonsewicz

c. Jan

Władysław

Wołonsewicz

s. Piotr

*1942

Nowa

Wilejka

 

Uwaga

w dokumentach urzędowych

pisano nazwisko

Wołoncewicz

 

 

Bernard

Wołonsewicz

s.Piotr

*1939

Nowa

Wilejka

Bogumiła

Wołonsewicz

c. Piotr

po mężu Bodżek

*1947

† 1998

Stanisław

Wołonsewicz

s.Wincentego

*1939

Nowa

Wilejka

 

x)Krystyna

Wołonsewicz

m. Górowo Iławieckie

 

Krystyna

Wołonsewicz

c.Wincentego

*1937

Nowa

Wilejka

Zenon

Wołonsewicz

s.Wincentego

*1948 Górowie

Franciszek

Wołonsewicz

vel Wołąsewicz

s. Wincentego

*1931

Nowa

Wilejka

†1992

 

Uwaga

Franciszek

pisał nazwisko

Wołąsewicz

 

 

 

Katarzyna

Wołonsewicz

c. Władysław

po mężu Komrniczak

Barbara

Wołonsewicz

c. Władysław

po mężu

Jente
Joanna

Wołonsewicz c. Bernarda

 

Andrzej

Wołonsewicz

s. Stanisława

*1962

Marek

Wołonsewicz

s. Stanisława

*1964

Adam

Wołonsewicz

s. Zenona

*1977

 

 

Strona główna