Archiwum
Wołąsewicza


www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com


Wykresy „drzewa”  genealogiczne


Wszystkie informacje zawarte na stronie „Drzewa genealogiczne” zostały przedstawione w dobrej wierze. Przy ich uzyskiwaniu wykazana została należyta staranność. Większość informacji została zweryfikowana, jednakże część informacji nie jest zweryfikowana. W trakcie dalszych moich poszukiwań mogą występować korekty lub zmiany na przedstawionych „wykresach”. Dotyczy to w szczególności informacji z przekazów ustnych.

Piotr Wołąsewicz

Wołonsewicz, Wołonsiewicz, Wołąsewicz, Wołąsiewicz , Волонсевич , Valansevicius,
Wolonsewicz, Wolasewicz, Valansevich, Volonsevich

Drzewo rodziny I [Wołąsewicz, Wołonsewicz, Wołonsiewicz, Волонсевич]
Rozpisanie pokoleń jest kompilacją wykresów: Koziatyn I, Koziatyn II, Koziatyn III, Kobryń - Grodno, Petersburg - Wilno. Oraz zdjęcia drzewa Wołąsewiczów. [zobacz]

Rozpisanie pokoleń rodziny Kazimierza Wołąsewicza [Wołonszewicz, Wołonsewicz, Волонсевич] syna Jakuba
- pomoc w opracowaniu: Ludwika Wołąsewicz, Katowice [zobacz]

Petersburg - Wilno  [Wołąsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Alicja Wołąsewicz Białystok, Svietoslav Volonsevich Jirnovsk 
Святослав Алексеевич Волонсевич Жирновск Julia Valerianovna Volonsevich Sankt Petersburg Юлия Валериановна Волонсевич Санкт-Петербург.  [zobacz]

Koziatyn I [Wołąsewicz, Wołonsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Izabela Skomorowska Warszawa, Zofia Bemer [zobacz]

Koziatyn II [Wołąsewicz, Wołonsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Zofia Bemer Kraków.  [zobacz]

Koziatyn III [Wołonsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu:Anatoli Volonsevich Kiev / Анатолий Волонсевич Oleg Volonsevich Ft. Lauderdale, Floryda. Sergiey Volonsevich Kiev, Сергей Волонсевич, Киев.  [zobacz]

Koziatyn IV [Wołonsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Jarosław Samar / Ярослав Самар, Dymitr Dachno Дмитр Дахно [zobacz]

Kobryń - Grodno [Wołąsewicz, Wołonszewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Ludwika Wołąsewicz Katowice,
Renata Stark Wunsiedel. [zobacz]

Wykres rodziny Wołonsewicz - Wołąsewicz - Wołonszewicz– Волонсевич na podstawie przekazu ustnego Jakuba Wołonszewicza syna Łukasza.  [zobacz]

Drzewo rodziny II  [Wołąsewicz, Wołonsewicz, Волонсевич] Wykres jest kompilacją „drzew genealogicznych”.
Na wykresie zamieszczam informację o osobach, których przodkowie pochodzili z Trycz, Adamowicz, Prokopowicz. [zobacz]

Trycze I [Wołąsewicz, Wołonszewicz] - pomoc w opracowaniu: Anna Wołąsewicz, Września. [zobacz]

Trycze II [Wołąsewicz, Wołonsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Jerzy Wołąsewicz. [zobacz]

Trycze III [Волонсевич, Wołonsewicz] - pomoc w opracowaniu: Nadieżda Aleksejewna Volonsevich Grodno,
Надежда Алексеевна Волонсевич, Гродно. [zobacz]

Trycze IV [Волонсевич, Wołonsewicz] - pomoc w opracowaniu: Mieczyslav Volonsevich Kolbasino,
Волонсевич Мечислав, Колбасино. [zobacz]

Trycze V [Wołonsewicz, Wołąsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Paulina Futera, Giżycko. [zobacz]

Augustów [Wołąsewicz, Wołonsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Stanisława Wołąsewicz. [zobacz]

Prokopowicze I [Wołąsewicz, Волонсевич] – pomoc w opracowaniu Katarzyna Górska [zobacz]

Prokopowicze II [Wołąsewicz, Волонсевич] – pomoc w opracowaniu Katarzyna Górska [zobacz]

Pińsk – Moskwa [Wołąsiewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Mikołaj Wołąsiewicz Warszawa,
Mirosław Jaskułowski. [zobacz]

Wilno – Petersburg [Wołąsewicz, Wołonsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Regina Wierzchowska Warszawa,
Wojciech Turek. [zobacz]

Kiemieliszki [Wołąsewicz, Wołonsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Jolanta Wołąsewicz Legnica,
Elżbieta Wołąsewicz Legnica, Anna Gomułka –Wołąsewicz. [zobacz]

Grodno [Волонсевич, Wołonsewicz] - pomoc w opracowaniu: Juri Volonsevich Grodno
Юрий Евгеньевич Волонсевич, Гродно. [zobacz]

Hlubocka Cerkiev [Волонсевич, Wołonsewicz] - pomoc w opracowaniu: Vladimir Volonsevich, Viertielishki
Владамир, Вертелишки Волонсевич. [zobacz]

Skidel [Волонсевич, Wołonsewicz, Wołąsewicz] - pomoc w opracowaniu: Miechyslav Volonsevich,
Seidel Мечислав Волонсевич, Скидель. [zobacz]

Gasperyszki [Wołonsewicz, Волонсевич] - pomoc w opracowaniu: Janusz Otręba. [zobacz]

Nowa Wilejka [Wołonsewicz, Волонсевич, Wołąsewicz] - pomoc w opracowaniu: Katarzyna Komorniczak, Kalisz Stanisław Wołonsewicz,
Górowo Iławieckie.  [zobacz]

Ogrodniki [Wołasiewicz, Wołosiewicz ] - pomoc w opracowaniu: Zbigniew Wołasiewicz, Choszczno. [zobacz]


Worniany [Wołąsewicz, Wołonsewicz vel Wołoncewicz] - pomoc w opracowaniu: Kamila Krasnodębska, Warszawa. [zobacz]

Wołyncewicz, Wołyńcewicz, Wolyncewicz, Волынцевич

Drzewo genealogiczne I [Wołyncewicz, Wołyńcewicz, Wolyncewicz] Rozpisanie pokoleń jest kompilacją wykresów: Jodłówka, Wojnówka,
Opol, Drozdynowszczyzna. [zobacz]

Rozpisanie pokoleń rodu Wołyncewicz - pomoc w opracowaniu Oleg chlorowiec, Radom.  [zobacz]

Jodłówka [Wołyńcewicz, Wołyncewicz, Wolyncewicz] - pomoc w opracowaniu: Małgorzata Trzaskowska -Glówka, Australia. [zobacz]

Drozdynowszczyzna - Derwna [Wołyncewicz, Волынцевич] – Opracował Piotr Wołąsewicz na podstawie dokumentów archiwalnych. [zobacz]

Wojnówka [Wołyńcewicz, Wołyncewicz, Wolyncewicz] - pomoc w opracowaniu: Małgorzata Trzaskowska -Glówka– Australia,
Adam Wołyńcewicz – Białystok. [zobacz]

Majątek Opole i miasto Roś [Wołyncewicz – Wolyncewicz] Opracował Piotr Wołąsewicz na podstawie dokumentów archiwalnych. [zobacz]

Jurburg [Wołyncewicz-Sidorowicz] Opracował Piotr Wołąsewicz na podstawie dokumentów archiwalnych. [zobacz]

Brzostowica Wielka [Wołyncewicz, Волынцевич] - pomoc w opracowaniu: Denis Berezko [zobacz]

Wołosewicz, Wołosiewicz, Wolosewicz, Walasewicz, Wałasiewicz, Волосевич

Kijów [Wołosiewicz ] - pomoc w opracowaniu:Konstanty Wołosiewicz Paryż, Beata Dziekciowska. [zobacz]

Kępiste Borowe [Wołosiewicz] - pomoc w opracowaniu: Andrzej Wołosiewicz. [zobacz]

Wołosewicz h. Szeliga Opracował Piotr Wołąsewicz na podstawie dokumentów archiwalnych. [zobacz]

Nieszota Rubieżewicze [Wołosewicz, Wałasewicz, Валасевіч] - pomoc w opracowaniu: Jakub Wołosewicz, Słupsk. [zobacz]

Wołosewicz h. Lis Opracował Piotr Wołąsewicz na podstawie: Jan Ciechowicz, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Tom V S-Ż, Rzeszów 2001. [zobacz]

Kraków – Białystok - pomoc w opracowaniu: Anna Wołosewicz, Kraków Jan Wołosewicz. [zobacz]

Wołoncewicz, Wołącewicz, Wolacewicz, Woloncewicz, Волонцевич, Voloncevich, Valancevicius

Dawidgródek [Wołoncewicz, Волонцевич] - pomoc w opracowaniu: Mieczysław Wołoncewicz, Biała Nyska. [zobacz]

Kamieniec Litewski - Mogilew [Волынцевич-Волонцевич, Wołoncewicz-Wołyncewicz] - pomoc w opracowaniu:
Evgieni Volyncevich, Brześć. Евгени Волынцевич, Брэст. [zobacz]

Szereszewo Шерешево Shereshevo [Wołoncewicz, Волонцевич] - pomoc w opracowaniu: 
Leon Wołoncewicz, Białowież. [zobacz]

Панкратово Pankratovo [Волонцевич – Voloncevich] - pomoc w opracowaniu: Denis Voloncevich, Mińsk
Денис Волонцевич, Минск. [zobacz]

Michaliszki Михалишки [Wołoncewicz – Волонцевич] - pomoc w opracowaniu: Kazimierz Wołoncewicz,
Józef Wołoncewicz.  [zobacz]

Wilno, Skarżysko Kamienna [Wołącewicz] - pomoc w opracowaniu: Ewa Wołącewicz – Rodziewicz [zobacz]