Archiwum

Wołąsewicza

 

http://www.wolasewicz.com/

mailto:piotr@wolasewicz.com

 

zobacz inne dokumenty w C.A.W. Warszawa

 

Akta personalne AP-8427 - Kazimierz Wołąsewicz, dokumenty te znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym.

W skład akt personalnych wchodzi:

 

§          Życiorys Kazimierza Wołąsewicza

§          Karta kwalifikacyjna dla Komisji Weryfikacyjnej

§          Zeszyt Ewidencyjny (treść zbliżona do Karty Ewidencyjnej)

§          Karta Ewidencyjna

§          Świadectwo Śmierci

§          Zaświadczenie starosty grodzieńskiego

§          Zaświadczenie P.K.U.Grodno

§          Zaświadczenie Urzędu Skarbowego Grodno

§          Prikaz Nr.1365 j.rosyjski

§          Swidtelstwo Nr.251 3 najabraja 1914 g. j.rosyjski

§          Opis służby kapitana Kazimierza Wołąsewicza

 

Strona główna