Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

mailto:piotr@wolasewicz.com

 

zobacz inne dokumenty w C.A.W. Warszawa

 

CAW-AP-778

 

Akta personalne Nr- AP-778. Józefa Wołąsewicza ,dokument ten znajduje się w Centralnym Archiwum Wojskowym. Kolorem niebieskim zaznaczyłem wpis dokonane ręcznie do akt., podpisy zaznaczone są kolorem czerwonym

W skład akt personalnych wchodzi:

§          Karta z wykazu podoficerów zawodowych proponowanych na pozostawienie w dalszej 3-ch letniej służbie zawodowej

 Kraków ,14 IV 1928 l.dz.3502 Kwat.28

§          Prośba Józefa Wołąsewicza zaw-sierż. o przedłużenie służby zawodowej Kraków ,28 III 1928

§          Podanie popierające prośbę J.Wołąsewicza wystawione przez dowódcę 2 pułku lotniczego majora pilota Domesa do Dowódcy Okręgu Korpusu Nr.V

§          Deklaracja o służbie J.Wołąsewicza z dnia 31-III-1928 Kraków

§          Wyniki badania zdrowia kandydata na podoficera zawodowego wydane przez Naczelnego Lekarza Pułku (2 p. Lotniczy Kraków ) kapitan –lekarz Michalik

§          Opinia dla sierż. zaw. Wołąsewicza Józefa Dowództwo Eskadry Lotn. Treningowej Kraków dn.30-III-28

§          Wyciąg z ksiąg kar dla sierż. zaw. Wołąsewicza Józefa

§          Odpis Zeszytu Ewidencyjnego

 

Strona I

Rok

urodzenia

1899

PKU

Kraków

Miasto

Liczba

 

Poboru

(wstąpienia

do wojska )

1919

Stopień wojskowy

Sierżant zaw.

Imiona Józef

Nazwisko Wołąsewicz

 

Odpis

 

ZESZYT EWIDENCYJNY

 

Formacja

Macierzysta

(ewidencja)

2p.lotn

Pododdział służbowy

(równorzędna formacja służbowa )

Esk.Tren

 

 

 

 

778

 

 

 

Strona II

 

 I Stan cywilny

 

Urodzony dnia 21-IV-1899 w Koziatynie

Gmina Koziat Powiat Berdyczów

Województwo .........Wyznanie rz.kat.

Język macierzysty Polski Narodowość Polska

Imiona rodziców Jan i Zofia

Miejsce ich zamieszkania Koziatyń pow. Berdyczów

Stan rodzinny żonaty

Data ślubu 18-III-1922

Imię i panieńskie nazwisko żony : Kazimiera Krzesiwo

Dzieci

Urodz.

13 IV 1922

30 VI 1924

20 IX 1925

 

 II Wykształcenie cywilne

 

Jakie?- data ukończenia ,zakład naukowy

W chwili wcielenia techniczna szkoła w Kijowie

Późniejsze studia

Tytuł naukowy

Znajomość języków polski rosyjski

 

 

 

Strona III

 

 III Zawód cywilny.

 

W chwili wcielenia student

student

Strona IV

VII Rysopis

 

Wzrost

Włosy c. blond

Oczy piwne

Brwi c. blond

Nos proporc.

Usta mierne

Broda golona

Twarz pociągła

 

 

 

Strona V

 

 

Wyszkolenie Wojskowe

1 Przysposobienie wojskowe (przed i po służbie czynnej )

2 Wojskowe szkoły i kursy

 

Od

Do

Rodzaj

Gdzie ?

Wynik

Uwaga

30 IV-23

 

 

23-II-24

18-X-23

 

 

3-VIII-24

2kurs Okr.Szk.Podof.

 

5 cio miesięczny kurs w

Centr. Szk. Strzelniczej

 

w Toruniu

 

dostateczny

R.2 p.l.Nr 91/23

 

 

-II-34/24

 

Strona 12

XVI

Przebieg służby wojskowej

 

Pobrany (zaciągnięty)dnia...../........19.......roku przez P.K.U Kraków m.

Wcielony dnia 25 IV 1920 roku do W.P.

 

Data

Określenie zmiany

Rozkaz

Uwaga

25-IV-20

Do stacji

Sekc.Wojsk.Łącz.352/21

 

1-III-21

mianowany kapralem

 

 

10-X-21

odkom. do 2p.Lotn

 

 

8-VIII-22

wstąpił do 2 p. Lotn jako kandydat na

 

 

 

podoficer zawod i przydzielony do post. meteorl.

2p.LotnNr.176/22

 

11-XII-22

mianowany plutonowym

2p.LotnNr.253/22

 

1-XII-22

podoficer zawod.(mianowany)

2p.LotnNr.274/22

DOK V Nr.110/22

16-II-23

przesunięty do 8 esk.Lotn

2p.LotnNr.38/23

 

30-IV-23

odkm. na 2 kurs Okr.Sek.Podof.

2p.LotnNr.91/23

 

18-IX-23

powrót z odkomend.

2p.LotnNr.213/23

 

23-II-24

odkm.jako kandydat na 5 kurs Szk.Strz.Toruń

2p.LotnNr.34/24

 

15-VII-24

przydzielony do post.Meteor

2p.LotnNr.139/24

 

2-VIII-24

odkom.do Gł. Stacji Meteor. w Warszawie

2p.LotnNr.172/24

 

2-IX-24

przydz. do tur poster.Meteor.

 

 

1-XI-25

mianowany sierżantem zawod.

2p.LotnNr.238/25

 

1-XII-25

Przyznano prawo do nałożenia

 

 

 

pierwszego szewonu typu ręcznego

2p.LotnNr.289/25

 

4-VI-27

wyznaczono na 3 mies. kurs dla podof.

R.2p.LotnNr.126/27

 

 

Zaw. przy Gł. Wojsk. Stacji Meteor.w Warszawie

 

 

7-VI-27

Anulowany wyznaczenie na kurs meterolog

R.2p.LotnNr.128/27

 

 

w Warszawie

 

 

 

 

Dca Eskadry Trening

 

 

 

Jakubowski

 

 

 

Kpt.pilot

 

 

 

Przeniesiony do rezerwy dnia ………./...........19......roku ( powód ,odnośny rozkaz, władza)

 

Strona XV

XX

Ogólne kwalifikacje.

 

Data

Opinja d-cy pododdziału (równorzędnego przełożonego)

Uwagi wyższych

Przełożonych

Zalety i wady osobiste ,inteligencja ,zalety i wady

fizyczne ,zdolności organizacyjne ,kierownicze i wy-

cowawcze ,wiad. wojskowe, doświadczenie itp

Stanowisko i funkcja

którą można powierzyć

13-XI-26

Dobry podoficer ,pilny ,subordy-

kierownik

Zgadzam

 

nowany i pracowity

post.met.

się z opinią

 

 

(-)Jakubowski

bezpośredn.

 

 

kpt. pil

przełożon.

 

 

 

(-)Malczewski

 

 

Dca Eskadry Trening

płkown. pil

 

Zdyscyplinowany ,dobry

kierownik

 

 

podoficer ,ambitny inte-

posterunku

 

 

ligentny- dobry na stanowisku

meteor

 

31/III28

komendanta prowadzi zmysłem

 

 

 

dobrze odpowiada

kpt.pilot

 

 

 

(Podpis nieczytelny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna