Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

mailto:piotr@wolasewicz.com

 

zobacz inne dokumenty w C.A.W. Warszawa

 

Akta personalne AP- 4674 Jakóba Wołonszewicza, dokument te znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym. Kursywą zaznaczyłem wpis dokonane ręcznie do akt. Pieczęć zaznaczona jest kolorem brązowym.

W skład akt personalnych wchodzi:

  • Karta tytułowa teczki
  • Fiszka osobowa

GRUPA

NIEPRZYJĘTYCH

 

Wołonszewicz Jakób

 

1853

NAZWISKO: Wołonszewicz

Imię : Jakób

Urodzony : 21.10.1853

Służył w: ros.

 

WOŁ

 

Szarże :

płk.armji ros

ZMIANY: O v Z.25792/24 mieszka

Grodno , zaułek Mistrowski 13

Strona główna