Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

Odpowiedz Jadwigi Kolendo na artykuł w „Głosie znad Niemna” opublikowana na stronach Głosu ,Polskie korzenie.

W artykule "Polakom nie obce" Feliks Waraksa (Głos nr 8) pisze: "…matka Kupały mogła być Polką". Otóż udowadniam to.
Matka Janka Kupały - Benigna Wałasewicz, córka Jana, urodziła się w 1857r. w folwarku Nieszota w polskiej szlacheckiej rodzinie. Folwark znajdował się obok Rubieżewicz. Nazwa pochodzi od rzeczki płynącej obok niego. (Nieszota wpada do rzeki Suły, a Suła do Niemna).
Urodziła siedmioro dzieci. Siostra Kupały Anna Łucewicz wspomina: "… z dzieci najbardziej kochała Jasia" (z archiwów w Mińsku).
Matka Janka Kupały podarowała kościołowi w Rubieżewiczach obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, który znajduje się w bocznym ołtarzu .
Po II wojnie światowej podczas repatriacji Wałasewiczowie wyjechali do Polski. Dom ich został przeniesiony do sąsiedniej wsi i wykorzystany pod szkołę początkową. W Nieszocie pozostały tylko stare lipy, a na cmentarzu katolickim w Rubieżewiczach groby krewnych.
Do Jadwigi Dziawgo z Wałasewiczów przyjeżdżała żona Janka Kupały Władysława Łucewicz (z domu Stankiewicz), "ciocia Władzia". Zbierała jagody, grzyby. Przychodziła do szkoły w Rubieżewiczach na spotkanie z uczniami i nauczycielami. Mam zdjęcie z tego spotkania. Śp. Jadwiga Dziawgo z Wałasewiczów była członkiem ZPB i stałą prenumeratorką Głosu.
Jednocześnie chciałabym napisać, że Rubieżewicze ze wszystkich stron były okrążone zaściankami polskiej szlachty. To Mikulicze, Żdanowicze, Downarszczyzna, Tatarszczyzna, Downary, Ruczyn, Padzierna, Aleksandrowo itd. Ich nazwiska to: Jankowscy, Tataryccy, Kulikowscy, Czaińscy, Puchacewicze, Wesołowscy, Sobolewscy, Kołłontajowie, Czarnieccy, Ratyńscy, Mińkiewiczowie, Tumiłowiczowie i inni. Mają polskie imiona. Teraz większość z nich należy do kołchozu, który nosi imię Janka Kupały.
Rubieżewicze są podzielone rzeką Sułą na stare i nowe. Zgodnie z księgami rady wiejskiej w starych Rubieżewiczach mieszka 57 proc. Polaków, w nowych - 37 proc. Są to Hajdukiewiczowie, Bohdankiewiczowie, Borysewiczowie, Kozłowscy, Korzeniewscy, Rydlińscy, Kołodzińscy, Jankowscy, Ciechanowiczowie i inni.

Jadwiga KOLENDO

 

Strona główna