Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Dzięki uprzejmości Pana Olega Chorowca z serwisu www.szlachta.com.pl , który przeprowadził w moim imieniu poszukiwania w Archiwum w Żytomierzu ,jestem w posiadaniu bardzo interesujących informacji ,w zasobach archiwalnych Obwodowego Archiwum można znaleźć 5 teczek ,które nas zainteresują .W moim posiadaniu są ksera w/w teczek potwierdzone przez dyrektora Archiwum w Żytomierzu M.W Szaprana i kierującą oddziałem W.A. Popławską

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu

 

Gosudarstvennyy archives Zhitomirskoy oblasti
10003 Zhitomir, ul. Ohrimova
Gora, 2/20

 

Государственный архив Житомирской области
10003 Житомир, ул. Охримова Гора, 2/20
Тел.: (041-2) 7-35-35

 

 

1) Teczki rodzinne

Potwierdzenie szlachectwa

 

 

L.p.

Nazwisko

tytuł

spis

Fond

Opis

Tom/Arkusz

Sprawa Nr

Sprawa rozpoczęta

Sprawa zakończona

Ilość

dokumentów

Ilość arkuszy

1

WOŁYNCEWICZ

O pochodzeniu szlacheckim osób z rodu Wołyncewicz

spis

146

I

II

1491

1830 r.

16 VIII 1912

29

112

2

WOŁOSEWICZ

Rodowód i dowody rodu szlachetnego Wołosewicz

h. Sas

spis

146

I

arkusz

493 zwrot ,494,zwrot 495.

424

 

 

5

 

3

WOŁOSEWICZ

Rodowód i dowody rodu szlachetnego Wołosewicz

h. Szeliga

spis

146

I

arkusz 192 zwrot ,193

463

 

 

5

 

 

4

WOŁOSEWICZ

O pochodzeniu szlacheckim osób z rodu Wołosewicz

spis

146

I

II

1482

1802

28 X 1848

47

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Teczki osób represjonowanych w latach stalinowskich

 

Wołonsewicz Bronisław s. Bogdana Fond R-5013 Sprawa P-14867

 

 

Strona główna