Archiwum

Wołąsewicza

 

http://www.wolasewicz.com/

piotr@wolasewicz.com

 

Teczka Nr AUW–683–8, Dymitra Wołonsewicza syna Jana/Волонсевич Димитрий Иванович ...zobacz

 

Podanie do Rektora Uniwersytetu

Do

Jego Magnificencji Rektora

Uniwersytetu w Warszawie

REKTORAT

Uniwersytetu Warszawskiego

L.dz. 7164

Weszło dn.1X 1926

 

Absolwent 8 kl. prywatnego koedukac. gimnazjum z językiem nauczania rosyjskim w Łucku

Dymitra Wołonsiewicza

Zam. W m Rożyszcze przy

ul. Szpitalnej 19 pow. Łuckiego Woj.Wołyńskie

Podanie

Pragnąc otrzymać  Wyższe Wykształcenie z dziedziny Teologii, najuprzejmiej proszę Jego Magnificencję o zaliczenie nie w poczet studentów Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Teologii prawoslawnej.

 

Załączniki:

1.       4 fot. zdjęcia zaopatrzone własnoręcznym podpisem

2.       Metryk urodzenia

3.       Curriculum vitae

4.       Świadectwo z ukończenia gimnazjum

5.       Świadectwo o moralności będzie nadesłane Biskupem

Dymitr Wołonsiewicz

 

Dnia 27 IX 1926

m. Rożyszcze

 

Do

Jego Magnificencji Rektora

Uniwersytetu w Warszawie

Dymitr syn Jana

Wołonsiewicz

Podanie

 

Ukończywszy gimnazjum klasyczne rosyjskie w Łucku, a pragnąc otrzymać wyższe wykształcenie z dziedziny Teologii prawosławnej najuprzejmiej proszę Jego Magnificencję o zakazanie mnie w poczet studentów tego wydziału. Przy  czym oznaczam iż w lecie b.r. złożyłem podanie o przyjęcie mnie do Instytutu Teologicznego prawosławnego w Paryżu. W Paryżu zaś mam krewnych u których myślałem zamieszkać. Po kilku tygodniach otrzymałem zgodę Instytutu przyjąć mnie jako studenta i wziąwszy zagraniczny paszport wyruszyłem się w drogę . W Paryżu, na miejscu dowiedziałem się że Instytut powstał przy pomocy pożyczki pieniężnej od żyda Ginrburga i od Y.M.K.A. czyli od tak zw. chrześcijańskiego sojuszu młodzieży(jeden ze związków masońskich).Obecnie Y.M.K.A. okazuje wielki wpływ na Instytut. Wszystkie podręczniki i zeszyty Instytut nabywa przy pomocy Y.M.K.A. Y.M.K.A. posyła swoich członków do Rady Pedagogicznej Instytutu i w ogóle odgrywa wielką rolę w życiu instytutu. Uważając, na podstawie wyniku posiedzenia w Watykanie w r.1921, jak również zapatrywania się naszego kościoła o Y.M.K.A., że jego działalność ma pierwiastek anty chrześcijański i masoński, a wiernym zakazane są wszelkie stosunki z nim, zdecydowałem mimo wszystkiego porzucić ten Instytut i wrócić jak najprędzej do Polski, co spełniłem właśnie w tych dniach. Obecnie, chcąc kontynuować wyższe wykształcenie swoje w prawdziwym duchu naszego kościoła Prawosławnego mam zaszczyt najuprzejmiej prosić Jego Magnificencję o łaskę przyjęcia mi, jako studenta zwyczajnego na wydział Teologii prawosławnej przy uniwersytecie w Warszawie

 

Załączniki:

1.       Świadectwo dojrzałości

2.       Metryka Chrztu

3.       Curriculum vitae

4.       fot. zdjęcia zaopatrzone własnoręcznym podpisem

5.       Świadectwo moralności

 

 

Dymitr Wołonsiewicz

 

Dnia 20/XI/1926

m. Warszawa

Strona główna